Vesti

INFORMACIJA O IZMENI RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA

15.11.2019

INFORMACIJU O IZMENI RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA TOKOM ODRŽAVANjA COMTRADE SERBIA MARATHON-a MOŽETE PREUZETI OVDE.

INFORMACIJU O IZMENI RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA TOKOM ODRŽAVANjA COMTRADE SERBIA MARATHON-a MOŽETE PREUZETI OVDE.